روانشناسي تبليغات


:ویژگی‌های محصول


شرح:

موضوع تبليغات را مي‌توان با رويكرد مديريتي و روانشناسي ملاحظه كرد.اين دو رويكرد مكمل يك ديگرند. مديريت تبليغات از زير سيستم‌هاي مديريت ارتباطات و مديريت روابط عمومي به شمار ميرود. اين كتاب بر اساس رويكرد روان‌شناسي كه كمتر به آن پرداخته شده تنظيم شده است.اين كتاب تلاش كرده است از تمامي تئوري و الگوها مطرح در روانشناسي به شيوه‌ي دقيق و روان استفاده كند.

قیمت محصول:

75,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما