رهبر 360 درجه (بدون توجه به جايگاهي كه در سازمان داريد نفوذ خود را گسترش دهيد)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

منتظر ترفيع نشويد! از هم‌اكنون رهبري كنيد، درست از جايي كه هستيد! به رهبري 360‌درجه خوش‌آمديد. كساني كه مايل‌اند از ميانة سازمان به رهبري كردن بپردازند، با مبارزه و چالشي بي‌نظير مواجه هستند و باور‌هايي نادرست آن‌ها را از توسعة‌ توانايي نفوذ در ديگران باز مي‌دارد. دكتر مكسول، يكي از پيشتاز‌ترين نظريه‌پردازان در حوزة "رهبري كردن"، اين باور‌ها را مي‌شكند و به شما نشان مي‌دهد كه چگونه بر اين چالش‌ها غلبه كنيد و مهارت‌هايي را ياد مي‌دهد كه شما براي رهبري 360‌درجه، بدان نياز داريد. اگر شما درست مانند بيشتر افراد حرفه‌اي تلاش مي‌كنيد كه از ميانة سازمان رهبري كنيد، به باور‌هاي مكسول نياز داريد. شما اين امكان را داريد تا نفوذتان را در تمامي ابعاد گسترش دهيد- به سوي بالا (تا رئيس)، هم عرض (در ميان همكاران)، به سوي پايين (در ميان كساني كه رهبري مي‌كنيد). خبر خوب اين‌كه نفوذ شما بيشتر از آن است كه گمان مي‌كنيد. اصول رهبري 360‌درجه را تمرين كنيد، آن‌گاه درهاي فراتواني به رويتان باز مي‌شود... براي سازمانتان، براي شغلتان و براي زندگي‌تان.

قیمت محصول:

55,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما