راهنماي مقاله‌نويسي و ارجاع به سبك انجمن روشناسي آمريكا (ويرايش 7 APA تجديد نظر سال 2020)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

نوشتن مقاله‌هاي علمي و تحقيقي بخشي اساسي در همه علوم در مراكز دانشگاهي و پژوهشي است كه به معيارها و ضوابط اصولي و معتبر نياز دارد. پژوهشگران ايراني براي مخاطبان بين‌المللي مقاله مي‌نويسند و اين مقاله‌ها در مجلات معتبر جهاني چاپ مي‌شوند. بنابراين، رعايت استانداردهاي مقاله‌نويسي و ارجاع امري اساسي است. اين كتاب راهنماي نگارش و ويرايش مقاله‌هاي دانشگاهي و علمي - پژوهشي است كه در آن استانداردهاي بين‌المللي انجمن روانشناسي آمريكا و بايد و نبايدهاي تاليف مقاله معرفي مي‌شود. هر پژوهشگري كه مي‌خواهد اثرش را در مجامع علمي معرفي كند نيازمند پيروي از چنين شيوه‌نامه‌اي است...

40,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما