راهنماي سنجش رواني براي روانشناسان 2 (ويرايش 6)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

كتابي كه اكنون از نظر خوانندگان گرامي مي‌گذرد برگرداني از ويرايش ششم (2016) Handbook of Psychological Assessment اثر معروف گري گراث مارنات و جردن رايت است. مؤلفان اين اثر با استفاده از منابع گسترده، بسيار غني و مبتني بر تازه‌ترين يافته‌هاي پژوهشي كوشيده‌اند تا درباره اصول نظري و شيوه‌هاي كاربردي آزمون‌هاي باليني اطلاعات جامعي را براي دانشجويان، روان‌شناسان، روان‌پزشكان و مشاوران فراهم كنند. در اين ويرايش تغييرات اساسي صورت گرفته است. چندين آزمون جديد افزوده شده و آزمون‌هاي قبلي نيز بر اساس پژوهش‌هاي گسترده ويرايش شده است. مؤلفان در تدوين اين اثر آزمون‌ها را به عنوان يكي از چندين ابزار و روش سنجش رواني مورد توجه قرار داده‌اند و در عين حال به متخصصان توصيه كرده‌اند كه به هنگام تفسير داده‌هاي آزمون و توصيف ويژگي‌هاي آزمودني، نتايج را با ساير اطلاعاتي كه از منابع و روش‌هاي ديگر مانند مشاهده، مصاحبه، تاريخچه زندگي و … به دست مي‌آيد يكپارچه كنند و توصيفي جامع و مبتني بر اصول علمي از وي به عمل آورند. همچنين يادآور شده‌اند كه هدف سنجش رواني تنها به توصيف ويژگي‌هاي آزمودني يا مراجع محدود نمي‌شود، بلكه نتايج سنجش رواني بايد به پيش‌بيني درباره وضعيت آينده، توصيف روش‌هاي درماني مناسب و پيش آگهي اثر تدابير درماني منتهي شود.

210,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما