راهنماي رفتار درماني ‌شناختي (رويكرد كوتاه مدت)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اين كتاب به تعريف، سنجش و به خصوص انجام رفتاردرماني شناختي كوتاه ‌مدت مي‌پردازد. به عقيده ما چگونگي استفاده از رفتار درماني شناختي كوتاه ‌مدت براي درمان طيف وسيعي از مشكلات، از جمله مسايل باليني، تحصيلي و استرس شغلي، از اهميت بسزايي برخوردار است. به علاوه اين كتاب تفاوت بين رفتار درماني شناختي كوتاه مدت و رفتار درماني شناختي كلاسيك را مد نظر قرار مي‌دهد، موارد عدم استفاده از رفتار درماني شناختي كوتاه مدت را مشخص مي‌كند و شواهد تجربي براي كارآيي رفتار درماني شناختي كوتاه مدت را به صورت را به صورت خلاصه عرضه مي‌كند. سرانجام اين كتاب موضوع مهم حرفه‌اي در رفتار درماني شناختي كوتاه مدت، يعني فرسودگي شغلي مشاوران و چگونگي پيشگيري از آن را به بحث و بررسي مي‌گذارد.

قیمت محصول:

80,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما