راهنماي جامع هفته به هفته حاملگي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

شما مي‌توانيد اين كتاب را به ترتيب هفته‌ها بخوانيد، به صورتي كه مطالب مربوط به همان هفته‌اي از حاملگي را كه در آن قرار داريد مطالعه كنيد. يا اين كه به طور مستقيم با مراجعه به فهرست، عنوان‌هايي را كه به آن علاقه داريد بيابيد و بخوانيد.

قیمت محصول:

43,900 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما