راهنماي تشخيصي و آماري اختلالات رواني (دي اس ام فايو) ويراست 5 تجديد نظر در متن DSM-5-TR


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

راهنماي تشخيصي آماري اختلالات رواني انجمن روان‌پزشكي آمريكا، طبقه‌بندي اختلالات رواني همراه با ملاك‌هاي مربوط است كه براي كمك كردن به تشخيص‌هاي مطمئن‌تر اين اختلال‌ها در نظر گرفته شده‌اند. DSM با ويراست‌هاي متوالي ظرف مدت حدود 60 سال، مرجع استانداردي براي كاربست باليني در حوزه سلامت روان شده است. چون شرح كامل فرايندهاي بيمارگون زيربنايي براي اغلب اختلالات رواني امكان‌پذير نيست، تاكير بر اين نكته اهميت دارد كه ملاك‌هاي تشخيصي كنوني، بهترين توصيف موجود هستند كه نشان مي‌دهند چگونه اختلالات رواني ابراز مي‌شوند و متخصصان باليني آموزش‌ديده مي‌توانند آنها را تشخيص دهند. اين ويراست جديد راهنماي تشخيصي و آماري اختلالات رواني (DSM-5) كه متخصصان باليني و پژوهشگران براي تشخيص و طبقه‌بندي اختلالات رواني از آن استفاده مي كنند، محصول 10 سال تلاش صدها متخصص بين‌المللي در تمامي جنبه هاي سلامت رواني است. اين صرف تلاش و سخت‌كوشي كتابي را به بار آورده است كه اختلالات رواني را توصيف و طبقه‌بندي مي كند تا تشخيص، درمان، و پژوهش را بهتر كند. ملاك ها كوتاه و روشن هستند تا به اين وسيله ارزيابي عيني جلوه هاي نشانه در انواع موقعيت هاي باليني سرپايي، بستري، باليني، مطب، و مراقبت اوليه تسهيل شود. ويژگي ها و اصلاحات جديد، استفاده از DSM-5 را در تمام موقعيت ها آسانتر مي كنند: ساختار فصل، رويكرد عمر را منعكس مي كند، به طوري كه اختلالاتي كه معمولاً در كودكي تشخيص داده مي شوند (مانند اختلالات عصبي- رشدي) در ابتداي اين كتاب راهنما و آنهايي كه معمولاً در سالمندان تشخيص داده مي شوند (مانند اختلالات عصبي- شناختي) در انتها قرار گرفته اند. جديدترين يافته ها در زمينه تصويربرداري عصبي و وراثت در هر اختلال، همراه با ملاحظات جنسيتي و فرهنگي وارد شده اند. ساختار سازماني اصلاح شده، نشانه هايي را تأييد مي كند كه طبقات تشخيصي متعددي را دربر مي گيرند به اين طريق بينش باليني تازه اي را در تشخيص فراهم مي آورد. ارزيابي هاي بُعدي براي پژوهش و اعتباريابي نتايج باليني ارائه شده اند. براي هر اختلال كدهاي ICD-9 و ICD-10 منظور شده اند و ساختار سازماني با ICD-11 در حال ساخ، هماهنگ است. كارگروه DSM-5 ضميمه اي را منتشر كرده است كه در آن اصلاحات جزئي در متن و ملاك هاي تشخيصي وارد شده اند. اين اصلاحات در كتاب حاضر اعمال شده اند و بنابراين اكنون كاملاً به‌روزرساني شده است.

550,000 تومان


کالاهای مشابه


نظرات شما