راهنماي تدوين شرح حال و مصاحبه تشخيصي براي روان‌شناسان و مشاوران (راهنماي كارورزي دانشجويان)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

ارزيابي و تشخيص يكي از اركان اساسي حيطه‌هاي سلامت رواني است و تا زماني كه متخصصان باليني به ارزيابي و تشخيص صحيح و قابل اعتباري نرسند، امكان انجام دادن درست برنامه وطراحي درمان و كاربست‌هاي اقدامات و فعاليت‌‌هاي مربوطه حاصل نمي‌شود. راهكار و شيوه اصلي ارزيابي و تشخيص، گرفتن شرح‌حال و مصاحبه با مراجعان است. وجود ده‌ها كتاب در زمينه چگونگي تهيه شرح‌حال و انجام‌دادن مصاحبه شاهدي بر اهميت آن است. كتاب راهنماي تدوين شرح‌حال و مصاحبه تشخيصي با هدف راهنمايي كارورزان رشته‌هاي سلامت رواني از جمله رشته‌هاي روان‌پزشكي، روان‌شناسي، مشاوره، و مددكاري اجتماعي، پرستاري رواني و ... براي مصاحبه و گرفتن شرح‌حال نوشته شده است. اين كتاب به علاوه مي‌تواند براي روان‌شناساني هم كه در مطب‌هاي روان‌پزشكي، مراكز بهداشتي درماني و كلينيك‌هاي مشاوره مشغول به كارند سودمند و مفيد باشد. مولف در پانزده فصل كتاب، ضمن اشاره به فنون و مهارت‌هاي مشاوره‌هاي، نشانه‌شناسي، طبقه‌بندي، سنجش و ارزيابي وضعيت رواني، نحوه تدوين طرح درماني را مطرح و سپس به سنجش سازوكارهاي دفاعي، آزمون‌هاي روان‌شناختي، نحوه انجام مصاحبه انگيزشي و آموزش رواني به بيمار و خانواده بيمار پرداخته است.

120,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما