راهنماي تدريس (الگوها روش‌ها و مهارت‌هاي تدريس)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

معلم بايد با تكنيك‌ها و شيوه‌هاي كلاس‌داري آشنا باشد و بداند كه چگونه خود را براي يك تدريس اثربخش آماده نمايد. آگاهي معلم از الگوها، روش‌ها و مهارت‌هاي مختلف تدريس و همچنين شيوه‌هاي مديريت كلاس، كيفيت فعاليت‌هاي ياددهي - يادگيري را افزايش مي‌دهد. در فصل اول كليات تدريس بيان مي‌گردد،‌ در فصل دوم هدف‌هاي آموزشي و در فصل سوم روش‌هاي تدريس بررسي مي‌شود. فصل چهارم به الگوهاي تدريس و فصل پنجم به ارتباط در كلاس درس اختصاص دارد. فصل ششم مديريت كلاس درس و فصل هفتم طرح درس را در بر مي‌گيرند. فصل هشتم شامل ارزشيابي در كلاس درس و فصل نهم الگوها يا قالب‌هاي طرح درس مي‌شود.

قیمت محصول:

13,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما