راز لكنت زبان


:ویژگی‌های محصول


شرح:

كيست كه از اطلاعات موجود در مورد لكنت‌زبان رضايت داشته باشد؟ نظريه‌ها، تعريف‌ها و شيوه‌هاي درمان موجود به گونه‌اي بيان شده‌اند كه انگار عده‌اي را وا داشته‌اند تا با چشماني بسته‌، تابلوي نقاشي پيچيده‌اي را توصيف كنند. نگارنده با 30 سال تجربه موفق در زمينه‌ي تحقق و درمان، ضمن نقد آراي بر جسته‌ترين متخصصان صاحب نام لكنت زبان، تلاش كرده است با زباني ساده، علمي و به دور از ابهام به اين پرسش‌هاي كليدي پاسخ دهد: لكنت زبان چگونه آغاز مي‌شود؟ لكنت زبان چگونه گسترش مي‌يابد؟ چرا مقدار لكنت در يك فرد متغير است؟ تعريف لكنت زبان چيست؟ آيا علت‌يابي آن در درمان نقشي دارد؟ مبناي اندازه‌گيري شدت و ضعف لكنت در افراد گوناگون چيست؟ گستره‌ي آسيب‌هاي شخصيتي، اجتماعي، ارتباطي و ديدگاهي آن چيست؟ آيا خود شخص بايد درمان شود يا گفتار او؟ چرخه‌ي لكنت چيست و چگونه پديد مي‌آيد؟ "درمان" چگونه حاصل مي‌شود؟

قیمت محصول:

35,900 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما