رازهاي ذهن ميليونر (ثروتمند بينديشيد تا ثروتمند شويد)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

تفاوت فقرا و اغنيا چيست؟ آيا فقرايي هم كه از بدو تولد فقيرند اگر در طرز فكر و نوع نگرش‌‌شان تغيير حاصل شود مي‌توانند بر فقرشان غلبه كنند؟ گرچه همه عوامل ثروت و فقر در اختيار خود انسان نيست ولي انسان با تحول در ذهن و در رفتار خود مي‌تواند از فقر رها و به كسب ثروت نزديك شود. رسالت اين كتاب صرفا همين است. اين كتاب در 17 پرونده مي‌آموزد: باورهاي غلط در كسب ثروت چه هستند. باورهاي غلط چگونه در ذهن ما جاي گرفته‌اند. باورهاي درست نقيض اين باورهاي نادرست كدام است. با چه روش‌هايي مي‌توان باورهاي نادرست را به دور ريخت و باورهاي درست را جانشين آن كرد.

قیمت محصول:

45,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما