دين و معنويت در روان‌درماني و مشاوره (رويكردي آدلري با تاكيد بر روان‌درماني و مشاوره با مسلمانان)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اثر حاصل فصل‌هايي منتخب از كتاب دين و معنويت در روان‌درماني و مشاوره با رويكرد آدلري است. فصل‌هاي كتاب به طور مشخص هماهنگي‌هاي آراي اين روانشناس برجسته را با عقايد اسلامي نشان مي‌دهد. تلفيق ديدگاه‌ها و عقايد معنوي و ديني با يافته‌هاي روان‌شناختي براي اثر بخشي هر چه بيشتر مشاوره و روان‌درماني پيام اصلي اين كتاب است.

قیمت محصول:

30,000 تومان


نظرات شما