درمان شناختي رفتاري اعتياد


:ویژگی‌های محصول


شرح:

كتاب حاضر كه در اين حوزه در نوع خود بي‌نظير است ، در هشت فصل تدوين يافته است فصل يكم مرور كلي و نحوه استفاده از كتاب و فصل دوم و سوم به تفصيل شواهد پژوهشي درمان شناختي رفتاري و تكنيك‌هاي آن را توضيح مي‌دهد. فصل چهارم و پنجم به تعيين ساختار جلسات درمان و ارزيابي موردي و قصل ششم به موضوعات محوري درمان‌شناختي رفتاري اختصاص يافته است. در فصل هفتم كتاب موضوعات انتخابي يعني اختلال خلقي ، افسردگي، كنترل خشم ، اضطراب ، مشكلات ارتباطي و ...

قیمت محصول:

73,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما