درمان شناختي براي بيماران مستعد خودكشي (كاربردهاي علمي و باليني)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

خودكشي يازدهمين علت اصلي مرگ در تمام گروه‌هاي سني و دومين مورد در ميان بزرگسالان بين 25 تا 34 سال است. تعداد مرگ‌هاي ناشي از خودكشي تنها بخش محدودي از تاثير اقدامات خودكشي بر جامعه را نشان مي دهد. مطالعات اپيدميولوژيك نشان داده است كه تقريبا 7.2 درصد از جمعيت ايالات متحده اقدام به خودكشي با قصد مرگ كرده و تقريبا 5.13 درصد از جمعيت ايالات متحده در مقاطعي از زندگي خود افكار و خواسته‌هاي خودكشي را تجربه نموده‌اند. اين آمارها هيچ بخشي از تاثيرات تلخ اين موضوع را بر زندگي نزديكان قربانيان نشان نمي‌دهد. دوستان و خانواده عذاب مي‌كشند (چگونه توانستيم علايم خودكشي را ناديده بگيريم؟) و (براي جلوگيري از خودكشي چه كاري مي‌توانستيم انجام دهيم؟). درمانگراني كه اين بيماران را معالجه مي‌كنند، همين سوالات را از خود مي‌پرسند. كتاب حاضر براي پرداختن به هر دو موضوع از جمله راه‌هاي تشخيص بيماران در معرض خودكشي و راه‌هاي جلوگيري از خودكشي در روان‌درماني طراحي شده‌است.

قیمت محصول:

215,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما