داستان‌هاي فكري 1 (كند و كاوهاي فلسفي براي كودكان با 74 فعاليت براي دانش‌آموزان دوره‌هاي ابتدايي و راهنمايي)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

مجموعه داستان‌هاي فلسفي براي كودكان، مطالبي را براي ترويج كند و كاوهاي فلسفي با كودكان (تا 18 سال) فراهم مي‌كند. اين كتاب‌ها كودكان را تشويق مي‌كند تا: براي درك معنا بخوانند دليل بياورند نظرات ديگران را بررسي كنند سوال كنند تمايز قائل شوند انسجام داشته باشند ارتباط‌ها را پيدا كنند حاشيه‌روي نكنند مفاهيم را تحليل كنند از ملاك‌ها استفاده كنند توضيح دهند روان سخن بگويند فعالانه گوش دهند از تمثيل استفاده كنند پيش‌فرض‌ها را شناسايي كنند پيامدها را در نظر گيرند منطق داشته باشند ايده‌هايشان را در ميان بگذارند مثال بياورند فكر باز داشته باشند به خود تصحيح‌گري بپردازند به ديگران احترام بگذارند.

قیمت محصول:

30,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما