خدايان مديريت (امور متحول سازمان‌ها)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

چارلز هندي، مدير، اقتصاددان، محقق و پروفسور دانشكده مديرت لندن مي باشد ولي شهرت وي به خاطر مقالات و كتاب‌هاي متعددي است كه تاكنون نگاشته است. او مي‌گويد: اگر در بين كتاب‌هاي متعدد هر نويسنده، يك كتاب محور اصلي نوشته‌هاي او را تشكيل دهد، در مورد من اين كتاب خدايان مديريت مي‌باشد.

قیمت محصول:

50,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما