حل مساله به روش خلاق (راهنماي عملي و گام به گام)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

هر انساني در برخورد با مسايل گوناگون علمي يا اجتماعي و حتي در زندگي شخصي و كارهاي خصوصي خود نياز به «مهارت‌هاي تفكر» و به ويژه «روش خلاق در حل مساله» دارد. رشد مهارت‌هاي تفكر مانند پرورش تفكر خلاق و توانايي حل مساله، از هدف‌هاي بسيار مهم آموزش است. ويژگي برجسته اين كتاب اين است كه مطالب آن به صورت راهنماي عملي و گام به گام تدوين شده است و مولف در كنار طرح مباحث نظري، فعاليت‌هايي عملي را به خواننده كتاب پيشنهاد مي‌دهد كه فرصت تمرين سازنده براي اجراي «روش خلاق در حل مساله» را براي او فراهم مي‌كند. خواندن اين كتاب را به تمام علاقه‌مندان به فراگيري «حل مساله» با روش خلاق توصيه مي‌كنيم.

قیمت محصول:

11,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما