جايگاه روح


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اين كتاب دربارة تولد انسان‌هاي جديد و تجلي درك جديد انسان از حواس پنجگانه، ارزش‌هاي روح يعني: هماهنگي، همياري، مشاركت و حرمتِ زندگي، قدرت اصيل يعني: تلفيق جسم روح و معلمان و راهنمايان غيربشري است. درآمد، نوآوري، مسئوليت و قدرت، عناوين بحث‌هاي كتاب را تشكيل مي‌دهند.

قیمت محصول:

48,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما