توصيه‌هاي جادويي براي زندگي رهبري (نكات عملي براي ايجاد اطمينان جذبه و قابليت اعتماد روش‌هاي جادويي براي نوآوري در هر موقعيت داستان‌هاي جذاب از رهبران واقعي)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

در زندگي رهبري كنيد، موفقيت به دنبال آن خواهد بود! با خواندن اين كتاب مي‌آموزيد: رهنمودهايي براي بهره‌مندي از تفكر خلاق و بديع. رهبري اصولي و قاعده‌مند. روش‌هايي براي پيروزمند ظاهرشدن به عنوان رهبر گروه. شرح حال مختصر از رهبران و جستجوي روش‌هاي موفقيت آن‌ها. شيوه‌هاي رهبري خود را بياموزيد و از آن استفاده كنيد. كليدهايي براي رهبري چندفرهنگي. تاكيد بر نكات مثبت رهبر دورانديش. نكات انگيزه‌دهنده براي رهبران گروه. گروه خود را قدرتمند كنيد، بدون اين‌كه اشتياق خود را از دست بدهيد. گروه خود را در بحران رهبري كنيد. به ديگران كمك كنيد. نيروي بالقوه‌ي خود را براي موفقيت توسعه دهند .

قیمت محصول:

39,900 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما