توان‌بخشي افراد با نيازهاي خاص


:ویژگی‌های محصول


شرح:

شناخت خصوصيات فيزيكي و روان‌شناختي هر گروه از آفاد با نيازهاي خاص (معلولين ذهني، معلولين حسي، ناتوان در تحرك، ناتوان در گفتار، ناتوان در يادگيري و...) و شناسايي توانمندي‌ها و ضعف آنان، به ويژه محدوديت‌هايي كه هر نوع آسيب بر فرد تحميل مي‌كند، به درك بهتر و بسيج امكانات محيطي، بهداشت رواني، تسهيل رشدي، انطباق اجتماعي و رفتارهاي سازش يافته و آموزش ويژه متناسب با نيازهاي افراد كمك مي‌كند.

قیمت محصول:

90,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما