تكنيك‌هاي تقويت حافظه (براساس روش تصويرسازي ذهني آموزش روش علمي مطالعه پي كيو سيكس آر)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

روانشناسان يادگيري معتقدند زبان حافظه، زبان تصوير است و انسان به واسطه تصاوير فكر مي‌كند. اساس آموزش اين كتاب، برخورد حرفه‌اي با اطلاعات درسي و غير درسي است. شما پس از پايان مطالعه عملي اين كتاب مي‌توانيد به طور مثال: - جدول شيمي را به صورت عمودي و افقي با شماره بازگو كنيد. - جدول سينوس‌ها و كسينوس‌ها را با اعداد و شماره آن‌ها بازگو كنيد. - مي‌توانيد 500 فرمول رياضي و فيزيك و شيمي را بيان كنيد. - مي‌توانيد بيش از 500 لغت انگليسي (با معني آن) را يادآوري كنيد. - در پايان شما مي‌توانيد هر نوع اطلاعاتي را ابتدا تصويرسازي كنيد و به حافظه بسپاريد و به راحتي يادآوري كنيد.

79,900 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما