بينديشيد و ثروتمند شويد


:ویژگی‌های محصول


شرح:

بينديشيد و ثروتمند شويد اثري سازنده از ناپلئون هيل است. در آغاز، در سال 1937 منتشر شد. امروزه رازهاي به هم زدن ثروت براي هيل به اندازه همان موقع نيرومندند و مي‌توانند زندگي را براي هميشه تغيير دهند. پس از مصاحبه با بيش از پانصد تن از زنان و مردان دوران خويش، ناپلئون راز انباشتن ثروت كلان را بر اساس اين نظريه فاش كرد كه اگر ما بتوانيم ياد بگيريم مانند ثروتمندان بينديشيم، مي‌توانيم موفقيت و ثروت را كشف كنيم.

قیمت محصول:

89,900 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما