بهداشت رواني نوزادان و كودكان (رويكرد تحول يكپارچه انسان به سنجش و درمان)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

در اين كتاب ما به شرح مدل DIR و زيربناي نظري و كاربردي آن در فهم و درمان طيف و درمان طيف گسترده‌اي از چالش‌هاي تحولي و بهداشت روان نوزادان و كودكان مي‌پردازيم، در بخش اول «مدل يكپارچه بهداشت روان نوزادان و كودكان در دوره اوليه زندگي» براي خواننده درك كاملي از مدل DIR فراهم مي‌آورد. در فصل اول (مدل زيستي، رواني و اجتماعي تحولي) جزئيات بيشتري از مدل را توصيف مي‌نمايد و به پايه‌هاي نظري و فلسفي آن مي‌پردازد. فصل دوم (مراحل تحول هيجاني - كاركردي) نحوه در هم‌آميزي ويژگي‌هاي زيستي و تجارب محيطي كودك در هر سطح و نقش آن‌ها در تسلط نسبي بر شش قابليت تحولي محوري را شرح مي‌دهد.

قیمت محصول:

30,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما