بهبود رابطه والد و كودك از طريق بازي 1 (كتابچه راهنماي درمان‌گران)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

آنچه در اين كتاب مي‌آموزيم: 1- اهميت علمي رابطه والد و كودك 2- آبعاد مختلف رابطه والد و كودك 3- شيوه درك متقابل 4- شيوه اجراي روش‌هاي بازي‌درماني 5- ايجاد محدوديت‌هاي درماني براي كودك 6- رفتارهاي اعتماد به نفس‌ساز در كودك 7- روش رو به رو كردن كودك با پيامد رفتارها و انتخاب‌هايش 8- شيوه قصه‌گويي به روش بازي عروسكي

قیمت محصول:

50,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما