بلوغ به زبان ساده براي نوجوانان


:ویژگی‌های محصول


شرح:

بلوغ چيست؟ من چه احساسي درباره بلوغ بايد داشته باشم؟ چرا جسم و روان من در اين دوران، تا اين اندازه تغيير مي‌كنند؟ چگونه مي‌توانم احساس خشم‌ام را كنترل كنم؟ چرا وزن من در دوران بلوغ تغيير مي‌كند؟ چرا صورتم جوش مي‌زند؟ اين پرسش‌ها و هزاران پرسش كه شما، نوجوانان، در دوران بلوغ به ذهن‌تان مي‌رسد نشان‌دهنده كنجكاوي و نگراني شما درباره تغييرات فراواني است كه در اين دوران در خود احساس مي‌كنيد. برخي از نوجوانان زماني كه بالغ مي‌شوند به سختي مي‌توانند درباره مسائل دوران بلوغ با پدرو مادرشان صحبت كنند. شايد نگران‌اند كه بايد پاسخ پرسش‌هاي‌شان را از پيش مي‌دانستند، يا ممكن است تصور كنند واژه‌ها و جمله‌هايي مناسب براي توصيف وضعيت‌شان در ذهن ندارند، شايد هم نگران‌اند كه اگر ديگران متوجه احساس‌ها و هيجان‌هاي غير عادي آن‌ها شوند مسخره‌شان كنند. در هر صورت، شما مي‌توانيد با مطالعه اين كتاب، پاسخي براي پرسش‌هاي متعدد و گوناگون درباره بلوغ و تغييرات ناشي از آن پيدا كنيد.

قیمت محصول:

15,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما