باورها راهي به سوي سلامت و نيك‌بودي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اين كتاب درباره به دست آوردن انتخاب‌هاي بيشتر در سطحي خاص از تغيير سطح باورهاست. هدف اين كتاب فراهم آوردن ابزارهاي لازم مفهومي و تعاملي، به منظور فهم و به دست آوردن انتخاب‌هاي بيشتر در درون نظام باورهاست كه رفتارهاي ما را در جهان اطرافمان راهنمايي و رهبري مي‌كند.

قیمت محصول:

25,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما