باشگاه مغز كودكان 1 (آموزش تمرين سرگرمي)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

مجموعه «باشگاه مغز كودك» براي والدين و معلماني است كه باور دارند، يادگيري و سرگرمي براي كودكان بايد در كنار هم باشد. ما در اين مجموع به دنبال آن هستيم تا به كودكان ياد دهيم چگونه از عملكردهاي متعدد مغزي خود (مانند توجه و حافظه) استفاده كرده و تمرينات اين مجموعه را حل كنند؛ تمريناتي كه به صورت هدف‌دار، پله پله و به تدريج از آسان به دشوار چيده شده‌اند و در هر پله كودك را با چالش جديدي مواجه مي‌سازند. در اين كتاب شخصيت‌هاي كارتوني متنوعي (مثل بچه موشي و بچه پيشي) هم به كمك ما آمده‌اند تا بتوانند كودك را در اين مسير تشوريق كنند. اگر شما هم مثل ما باور داريد كه سن كودكي، بهترين سن براي رشد و ارتقاي عملكردهاي مغزي است، پس در اين مسير با ما همراه شويد.

قیمت محصول:

30,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: