بازي‌درماني (نظريه‌ها روش‌ها و كاربردهاي باليني)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

بازي‌درماني، اثري جامع و درسنامه بسيار سودمندي است كه به زبان فارسي تأليف شده. مولف با قلمي روان و روشن، مباني نظري بازي، رويكردهاي مختلف روان‌شناختي و روش‌هاي بازي‌درماني مبتني بر هر رويكرد را با ذكر مثال و نمونه توضيح مي‌دهد. ذكر موارد اختلال و بازي‌هاي مناسب آن، طراحي اتاق بازي‌درماني، كاربردهاي آموزشي و باليني، مشاركت والدين، بازي‌درماني گروهي و ... از جمله مباحثي است كه در اين كتاب به تفصيل مورد بررسي قرار گرفته است.

قیمت محصول:

136,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما