بازيچه دست ديگران نشويد


:ویژگی‌های محصول


شرح:

هيچ راننده عاقلي اجازه نمي‌دهد يكي از مسافرينش به جاي او فرمان اتومبيل را به دست گيرد و او را هر جا دلش خواست ببرد. با اين حال، ما هر بار كه كنترل مي‌شويم يا تحت فشار قرار مي‌گيريم اين اتفاق روي مي‌دهد. شخصي با توسل به خشونت يا نيرنگ ما را وادار مي‌كند آن طور كه او مي‌خواهد يا زندگي مي‌كند يا دوست دارد عمل كنيم. اما كنترل شدن از جانب ديگران مشيت الهي نيست. هيچكس مجبور نيست تمام زندگي‌اش را به گوش دادن به حرف ديگران و زير بار اراده آنها رفتن بگذراند. امكان اينكه عوض شويم و بدون واكنش نشان دادن، ديگر اجازه چنين كاري را ندهيم وجود دارد.

قیمت محصول:

24,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما