بابك خرم‌دين (دلاور آذربايجان)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

در تاريخ هيچ سرزميني آن همه جنبش و كوشش و بردباري را كه ايرانيان در مدت سه هزار سال براي رهايي خويشتن از دستبردهاي پياپي ملل مهاجم آشكار كرده‌اند، نمي‌توان ديد و بي‌هيچ ترديدي در ميان كساني‌ كه پرچمداران اين جنبش‌هاي ملي ايران بوده‌اند، بابك خرم‌دين از حيث مردانگي و دلاوري‌هاي شگفت و سرسختي و پايداري و استواري خويش از جايگاه بلندي برخوردار است. متاسفانه جزييات زندگي اين ايراني آزاده در پس‌پرده‌ي خودخواهي‌ها و خويشتن‌بيني‌هاي مورخين گذشته، پنهان مانده است. كتاب حاضر بر آن است كه آنچه را تا اين روزگاران به ما رسيده است، براي آشنايي بيشتر با اين شخصيت تاريخي در اختيار خوانندگان فرهيخته قرار دهد.

قیمت محصول:

35,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما