ايجاد انگيزه در كودكان (ابزارها و روش‌هايي براي كمك به خودجوش بودن كودكان)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

در جهان پررقابت امروز لازم است كودكان براي كسب مهارت‌هاي مختلف آماده شوند. در اين تلاش، آنها بايد به خودباوري، خودكارايي و خودگرداني كه از عوامل لازم در ايجاد انگيزه هستند، دست يابند. اين كتاب، علاوه بر توضيح برداشت‌هاي گوناگوني از انگيزش و اصول نظري و عملي آن، موانع موجود بر سر راه پرورش انگيزه در كودكان نيز مورد بحث قرار مي‌گيرد. با مطالعة اين كتاب والدين مي‌آموزند كه چگونه بايد تلاش كنند تا به كنجكاوي‌‌هاي كودك دامن بزنند، به كودك فرصت خودآزمايي و خودياري بدهند و براي او محيطي با ثبات و اطمينان‌بخش فراهم كنند.

قیمت محصول:

48,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما