ايام بي‌شوهري


:ویژگی‌های محصول


شرح:

محبوبه از نگاه به دورها دست برنمي‌دارد. مي‌گويم:‹‹شوهر من بايد يه كمي روشنفكر باشه يه كمي خل... يه كمي هم قاتل.›› مرجان مي‌گويد:‹‹قاتلش ديگه واسه چي؟›› ‹‹يعني لاي پنبه بزرگ نشده باشه.›› شيرين مي‌گويد:‹‹اين هم كه شد دانيال.›› و من يك لحظه فكر مي‌كنم:‹‹دانيال؟!›› اما روياها، رويا هستند و زندگي انگار چيز ديگري است؛ رعب‌آور، تلخ، شيرين و انگار هر چه بجز رويا. بهره از قالبي نو كه صميميت و رياستيزي را ناگزير با خود دارد، از ‹‹ايام بي‌شوهري›› رماني متفاوت و تامل‌برانگيز پديد آورده است.

قیمت محصول:

11,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما