انگيزش و هيجان (نظريه‌هاي روان‌شناختي و ديني)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

انگيزش و هيجان يكي از شاخه‌هاي مهم و جذاب روانشناسي است. انگيزش به بررسي علت‌هاي رفتار و هيجان به موضوعاتي مانند شادي، خشم، نفرت، عشق و ... مي‌پردازد. با توجه به پيچيده بودن انگيزش و هيجان، براي تبيين آن ديدگاه‌هاي گوناگوني وجود دارد. اين اثر در سه بخش تدوين شده و افزون بر توصيف و تبيين ديدگاه‌هاي روان‌شناختي انگيزش و هيجان، مباني و عوامل موثر بر انگيزش و هيجان را در منابع و متون ديني (اسلامي) نيز مورد بحث قرار داده است.

قیمت محصول:

12,500 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما