انقلاب دوركاري (چگونه در هر جا كه كار مي كنيم موفق شويم)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

طبق تجربه و طبق شواهدي كه در اين كتاب به تفصيل ارائه مي شود دوركاري راه ناگزير و قطعي پيش روي ماست.منافع و مزاياي آن چه براي كارفرماها و صاحبان كسب وكار و چه براي نيروي كار دور كار بر كسي پوشيده نيست ولي دوركاري نگراني هاي بسياري ايجاد مي كند مثل احساس انزوا وتنهايي احساس عقب ماندن و در ديدرس نبودن احساس نداشتن تعلق به گروه واحساس بي اعتمادي براي افراد دور كار.كتاب انقلاب دوركاري در مورد اين نگراني هاي فشار آور پاسخ هايي مبتني بر شواهد ونيز راهنمايي هايي عملي ارائه مي كند و نشان مي دهد كه رهبران چگونه مي توانند همراه با اعضاي تيم بهترين و مهم ترين روش هارا دروني كنند و به كار ببرند .(ما جهاني كاملا دور كار بر جاي نخواهيم گذاشت بلكه شاهد خواهيم بود كه كارهاي مجازي به بخشي مهم از اصول و مقدمات كاري تبديل مي شوند كه توانايي هاي ما را گسترش مي دهند و ما و سازمان هايمان را بهتر ميكنند)

77,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما