ام اس (بيماري مولتيپل اسكلروزيس راهكارهايي براي كنترل و درمان)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

بيماري ام اس نوعي بيماري خود ايمني حاصل از دميلينيزه شدن نرون‌هاي عصبي است كه توانايي‌هايي فيزيكي يا عملكردي ذهن و يا هر دو را تحت تاثير قرار مي‌دهد. اين بيماران دوره‌هايي از حملات و بهبود، از دست دادن و دوباره بدست آوردن و تركيبي از هيجانات مختلف نوميدي، هراس، نگراني و غيره را تجربه مي‌كنند. اين كتاب تلاشي است هر چند اندك در جهت تشريح و تبيين وجوه شناخته و ناشناخته بيماري با تاكيد بر روش درمان شناختي شامل فنون ذهن‌آگاهي - مهارت‌هاي آرميدگي - شناسايي و چالش با افكار منفي - فنون كنترل و توقف فكر - مقابله با افسردگي، مهارت حل مسئله و ساير راه‌هاي موثر براي كاستن از آلام بيماران مبتلا به ام اس.

قیمت محصول:

12,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما