اقتصاد سياسي ايران (از مشروطيت تا پايان سلسله پهلوي)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

بررسي مستند و مستدل و كارشناسانه‌اي از تحولات اقتصاد ايران از اوان مشروطه تا انقلاب اسلامي به موازات گزارشي تاريخي از فراز و نشيب‌هاي سياسي و اجتماعي ايران در اين دوران. نويسنده اين دوران را به 4 مرحله تقسيم مي‌كند: نخست دوره‌ي مشروطه كه تحت عنوان دولت و انقلاب بررسي مي‌شود، سپس دوره سلطنت رضا شاه كه زير عنوان و ضد انقلاب بدان مي‌پردازد، پس از آن، بخش فترت، دمكراسي و ديكتاتوري است درباره روايدادها و اوضاع زمان اشتغال ايران در جنگ دوم و دمكراسي متعاقب آن كه به ديكتاتوري انجاميد. آخرين مرحله دوره استبداد نفتي و توسعه اقتصادي است كه سال‌هاي 32 تا 57 را در بر مي‌گيرد و نويسنده استبداد و تظاهر به مدرنيسم را ويژگي آن مي‌شمارد.خلاصه‌اي از اين كتاب در پادكست فارسي بي‌پلاس ارائه شده است.

قیمت محصول:

82,500 تومان

کالاهای مرتبط