افسانه زبان (چرا زبان غريزي نيست)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

«افسانه زبان»، با بهره‌گيري از تفكرات رويكردشناختي در تلاش براي نشان دادن عملكرد واقعي زبان و ذهن است. در اين راه با كنار گذاششتن تصورات مغرضانه‌اي كه به عنوان افسانه از آن‌ها ياد مي‌شود حقايقي در رابطه با زبان و ساير نظام‌هاي ارتباطي ارائه مي‌گردد كه اين كار در نهايت درك درست‌تري از اين قوه شناختي به دست مي‌دهد. زبان نه يك توانايي غريزي بلكه حاصل هوش فرهنگي و ارتباطي انسان است. زبان معيار حيات انسان است و انسان بودن با آن معنا پيدا مي‌كند.

قیمت محصول:

23,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: