اصول مصاحبه باليني


:ویژگی‌های محصول


شرح:

ارائه تعريف جامع و واحد از مصاحبه باليني كار آساني نيست. اكثر تعاريف مطرح شده ناقص و تا حدي اشتباه هستند.برخي، مصاحبه باليني را همسنگ مشاوره مي‌دانند و برخي ديگر، آن را معادل نصيحت‌گويي بر مي‌شمارند. با وجود اين، در اين بخش سعي بر آن است تا قدري علمي‌تر با مصاحبه باليني برخورد شود و تعريفي دقيق و كاربردي ارائه گردد. مصاحبه باليني، يكي از روش‌هاي تطبيق‌پذير براي به دست آوردن اطلاعات بيمار است.

قیمت محصول:

50,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما