اصول فرزندپروري


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

بعضي از والدين در فرزندپروري تبحر دارند. به نظر مي‌رسد كه آنان به رغم موقعيت دشوار و سخت سخنان و رفتار درستي را كه بايد انجام دهند و بگويند مي‌دانند. ظاهرا اين قبيل پدر و مادرها توانايي ذاتي و غريزي براي تربيت بچه‌ها متعادلء داراي اعتماد به نفس و شاد را دارند. آيا آنان چيزي مي‌دانند كه ما نمي‌دانيم؟ چيزي كه مي‌توانيم آن را ياد بگيريم؟ پاسخء يك بله جانانه است. آنان اصول فرزندپروري رامي‌دانند. كتاب «اصول فرزندپروري» به هر چيزي در جا خود مي‌پردازدء با ارايه راهكاري به شما هدايت و كنترل مي‌آموزد و فرزندتان در مسير تبديل شدن به بزرگسالي موفق و مستقل قرار مي‌گيرد.

70,000 تومان


کالاهای مشابه


نظرات شما