اسرار زبان بدن (به راز اين نشانه‌ها پي ببريد و آن‌گاه به عشق ثروت و شادماني دست يابيد)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

زوج‌هايي كه در حال حاضر با هم زندگي مي‌كنند نيز زبان بدني را به كار مي‌گيرند كه رابطه خوب و صميمانه خود را نشان دهند. از طرز ايستادن يا نشستن يكديگر تقليد مي‌كنند، طوري كه به يك حالت دراز مي‌كشند يا مي‌نشينند. دقت كنيد كه چگونه لوسيون برنزه كننده پوست را به تن همديگر مي‌مالند: به همان اندازه كه هر يك از آنها از ماليدن و پخش كردن لوسيون روي بدن ديگري لذت مي‌برد و به طور متقابل از ماليده شدن آن بر بدن خود توسط ديگري، احساس آرامش مي‌كند. مي‌توان فهميد كه رابطه فيزيكي آنها تا كجا پيش رفته است؟ زوج‌هايي كه به همراه خانواده‌هايشان هستند ممكن است گه گاه روابطي احساسي با يكديگر داشته باشند، اما زبان بدن آنها بيشتر متوجه كودكانشان است. تنها با نگاه كردن مي‌توانيد دريابيد كدام كودك دردسر سازتر از بقيه است، كودكي كه والدينش بي اختيار و به طرزي وسواسي مراقب او هستند و كدام كودك منزوي است؟ كودكي كه جدا از بقيه به بازي مشغول است در حالي كه به خانواده پشت مي‌كند و توجهي به آنها ندارد كدام كودك ناراضي است يا چندان محبوب نمي‌نمايد؟ كودكي كه محكم به والدين مي‌چسبد يا كودكي كه به تنهايي مشغول بازي است، اما پيوسته زير چشمي به خانواده‌اش نگاه مي‌كند.

قیمت محصول:

42,900 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما