استخدام و اخراج (روش‌هايي براي افزايش مهارت‌هاي استخدام و اخراج)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

استخدام و اخراج دو وظيفه مهم مدير هستند و همانطور كه مي‌دانيم مدير كسي است كه از طريق ديگران به نتايج مورد نظر مي‌رسد. اولين اين وظايف پيچيده و نامطمئن و دومين آنها پر استرس و دشوار است. هر دو مهارت يادگرفتني هستند كه با مطالعه و عمل صورت خارجي پيدا مي‌كنند و اين در صورتي است كه مدير بخواهد توانمندي بالقوه خود را در اختيار سازمان بگذارد.

قیمت محصول:

25,000 تومان


نظرات شما: