ارزيابي خانواده و زوج‌ها (از سمپتوم تا سيستم)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

كتابي كه در پيش رو داريد از آخرين نوشته‌هاي سالوادور مينوچين، خانواده درمانگر بزرگ و خالق رويكرد خانواده‌درماني ساختاري است. كتاب حاصل 50 سال تجربه درمانگري اوست. وي نظريه خانواده‌درماني ساختاري خود را تا حدي تغيير داده و متاثر از رويكردهاي مدرني چون پسامدرنيسم، ساخته است. در سراسر كتاب، از استعاره‌هاي زيبايي، براي توصيف كيفيت‌هاي روان‌شناختي انسان‌ها بهره مي‌گيرد. كتاب يازده فصل و پنج بخش دارد كه به گفته نويسندگان، گنجاندن اين بخش‌ها به دليل فراگيري مشكلاتي است كه خانواده‌ها با آنها دست به گريبانند.

قیمت محصول:

10,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما