ارزش‌يابي شخصيت (پرسش‌نامه)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

به نظر شما براي آنكه بتوانيد خودتان را به طور كامل و مناسب تبيين كنيد، به چند صفت نياز داريد؟ اگر به اكثريت مردم شباهت داشته باشيد، اصولا نبايد به بيش از نيم دو جين صفت نياز داشته باشيد. اگر از شما درباره برخي جنبه‌هاي زندگي‌تان سوال كنند، بدون ترديد مي‌توانيد نيم دو جين ديگر به صفات قبلي اضافه كنيد و اگر به طور خاص درونگرا باشيد، احتمالا يك دو جين ديگر كافي خواهد بود. بنابراين، از هر تيپي كه باشيد و در هر شرايطي كه زندگي كنيد، آيا 15 تا 20 صفت فردي كافي نخواهد بود تا بتوانيد خودتان را به طور كامل تبيين كنيد؟ پاسخ اين سوال، اگر به آثار كليه روانشناساني كه در طول قرن بيستم اين موضوع را مطرح كرده‌اند اعتماد كنيم، نه خواهد بود. در واقع روانشناسان، در مورد تعداد ويژگي‌هايي كه بتوان با آن‌ها يك فرد را به طور كامل تبيين كرد، نه تنها به توافق نرسيده‌اند بلكه قدم اول را نيز برنداشته‌اند. براي جبران اين خلا سعي كرده‌ايم آزمون‌‌هايي جمع‌آوري كنيم كه بتوانند اكثر صفاتي را كه تا به حال توانسته‌ايد از ذهنتان بگذرانيد يا حتي آن‌هايي را كه به ذهن شما نرسيده است، اندازه بگيرند.

قیمت محصول:

120,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما