اختلالات يادگيري


:ویژگی‌های محصول


شرح:

مجموعه‌ حاضر گردآوري شده از منابع مختلف در زمينه اختلالات يادگيري است. مبحث اختلالات يادگيري يكي از مباحث عمده در حوزه روانشناسي و آموزش و پرورش كودكان استثنايي و روانشناسي تربيتي است كه از دهه‌هاي دوم و سوم قرن بيستم در كشورهاي پيشرفته جهان، به ويژه در اروپا و آمريكا مورد توجه بوده، و در كشور ما نيز از زماني كه سازمان آموزش و پرورش كودكان استثنايي از چند دهه پيش تاسيس شده، مورد توجه قرار گرفته است. به لحاظ همين اهميت، درس اختلالات يادگيري در رشته‌هاي روانشناسي و علوم‌تربيتي هم در دوره كارشناسي و هم دوره كارشناسي ارشد گنجانده شده است و شاخه اختلالات يادگيري در سازمان آموزش و پرورش استثنايي تاسيس گرديده است.

قیمت محصول:

70,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما