آيا ممكن است اينجا بهشت باشد (باورهاي اشتباه فرهنگي ما چگونه باعث جلوگيري از تجربه‌كردن بهشت بر روي زمين مي‌شود)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اگر زندگي به مفهوم يك سفر باشد نه مقصد، پس آيا ممكن است كه همين زندگي فيزيكي روي كره زمين همان بهشت باشد؟ اما هر روز زندگي كردن چيزي مخالف اين ادعا را نشان مي‌دهد؛ اما كاش ما مي‌فهميديم كه چه قدر قدرت داريم؛ يعني قدرتي داريم كه بتوانيم حقيقت دروني و خارجي‌مان را به هم مرتبط كنيم. آنيتا مورجاني نويسنده كتاب بميرم كه من باشم، پرفروش‌ترين كتاب روزنامه نيويورك تايمز، ادعا مي‌كند كه چنين چيزي ممكن است. روشي كه او پيشنهاد مي‌كند اين است كه خيلي از باورهاي غلط فرهنگي كه به عنوان واقعيت در ميان انسان‌ها جا افتاده است، مي‌بايد دور ريخته بشوند. اعتقاداتي از قبيل «ما چيزي به دست مي‌آوريم كه لياقت آن را داريم» يا «دوست داشتن خودمان خودخواهي است» و «مقدرات غيرقابل اجتناب هستند» مفاهيمي هستند كه از زمان تولد همراه ما هستند و از يك نسل به نسل ديگر منتقل مي‌شوند و باعث انحراف فكري ما مي‌شوند. بعد از تجربه نزديك به مرگ، آنيتا مورجاني شروع كرد به در ميان گذاشتن تجربه‌اش كه در عالم ديگر كسب كرده بود. او در عالم ديگر ياد گرفت كه با دور ريختن باورهاي غلط از ذهن مي‌توان بهشت را در ديدگاه ذهني خود يافت. در واقع بهشت فيزيكي وجود ندارد، بلكه بهشت يك موقعيت ذهني است كه شخص در هر مكان و هر زمان مي‌تواند داشته باشد. در مطالعه و تحقيق در مورد باورهاي اشتباه آنيتا مثال‌ها و داستان‌هاي يادي از زندگي خودش مي‌آورد و اشتباهات و دروغ‌هايي را كه در پشت آن‌ها وجود دا در برملا مي‌كند و مي‌گويد با آزاد كردن خودمان از اين قبيل افكار غلط، مي‌توانيم از همه سردردها و نگراني‌ها و محدوديت‌هايي كه خودمان براي خودمان ساخته‌ايم آزاد شويم و آن وقت تازه يك زندگي كمال و پر از خوشحالي و آرامش را شروع خواهيم كرد.

قیمت محصول:

42,500 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: