آموزش و فناوري (ضرورت‌ها و مباحث كليدي در تكنولوژي آموزشي ضرورت‌ها و مباحث كليدي در تكنولوژي آموزشي)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

مطالعه اين كتاب ديدگاه خواننده را در مورد مفهوم اصلي فناوري آموزشي شكل مي‌دهد. فناوري آموزشي، در اين كتاب، به صورت موضوعي كليشه‌اي مطرح نشده است، بلكه بر مباني نظري، افراد، فرآيندها، فعاليت‌ها، و ساختارهاي زيربنايي كاربرد فناوري در آموزش تمركز دارد و اينكه فناوري آموزشي قابل تفكر و بررسي و پژوهش بيشتر مي‌باشد. به همين خاطر هم هر فصل آن طوري تنظيم شده كه زمينه را براي بحث و گفتگوي بيشتر فراهم مي‌كند...

قیمت محصول:

15,500 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما