آموزش تفكر انتقادي


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

نويسنده در كتاب «آموزش تفكر انتقادي»ء اشاراتي تامل برانگيز و با ارزش براي خردورزي و ترغيب دانشجويان و مدرسان به تلاش براي كاهش شكاف فزاينده ميان نظر و عمل كرده استء اهميت و اعتبار خردورزي را يادآوري و نويدبخش ورود به آموزش پويا شده است. آموزشي كه به جاي انباشت اطلاعاتء تعمقء پرسش و نقد را تشويق مي‌كند و چگونه نقد كردن را ياد مي‌دهد و به جاي غرق شدن در نظريه‌هاء نقد تيزبينانه و منصفانه‌اي را هدايت مي‌كند تا به كشف مسائل و تلاش مسئولانه در يافتن راه‌حل‌ها منجر گردد.

70,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما