آمار توصيفي در علوم رفتاري


:ویژگی‌های محصول


شرح:

علم آمار تدبيري است مناسب براي گردآوري ارقام و اطلاعات به منظور رسيدن به مقصودي معين، و ابزاري است مفيد براي تعبير و تفسير اين اطلاعات به منظور تصميم‌گيري‌هاي صحيح و منطقي. درباره اهميت آن كافي است گفته شود كه امروزه هيچ نوع پژوهش و بررسي علمي نيست كه از علم و روش‌هاي آماري بي‌نياز باشد، و اهميت آن به حدي است كه در همه شاخه‌هاي علوم جايگاه ويژه‌اي پيدا كرده است. اين كتاب به عنوان يك راهنماي مناسب براي افرادي كه در فعاليت‌هاي خود به استفاده از روش‌هاي آماري نياز دارند، منطبق با سر فصل‌هاي 2 واحد آمار توصيفي، مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي براي تدريس در دوره‌هاي كارشناسي رشته‌هاي مختلف دانشگاهي تهيه شده است.

قیمت محصول:

68,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما