آغوش‌درماني (گونه‌ها و كاربردها)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

لمس، اساس ارتباط نوزاد با دنيايي است كه به آن قدم مي‌گذارد. يكي از نتايج بارز لمس، بغل كردن ديگران است كه ممكن است با احساس لذت يا حتي ناراحتي همراه باشد. البته ذكر اين نكته ضروري است كه در آغوش گرفتن و بغل كردن در عين آنكه يك بعد جهاني و فراگير دارد ولي در فرهنگ‌ها و جوامع مختلف هم با معاني متفاوتي همراه است و نبايد از آن‌ها غفلت كرد. در بعضي از فرهنگ‌ها به ويژه انواع خاصي از آغوش گرفتن و بغل كردن نيازمند شرايط و پيش‌زمينه‌هايي است كه در فرهنگ‌هاي غربي توجه چنداني به آن زمينه‌ها نمي‌شود. در كتاب حاضر، كه برگرفته از دو كتاب آغوش‌درماني و هنر در آغوش‌گرفتن است، ماهيت بغل كردن، انواع، فنون و كاربردهاي آن را شرح مي‌دهيم.

قیمت محصول:

11,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما