آزمون پيشرفته ادراكي بينايي فراستيگ (تشخيص و درمان)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

استفاده از اين آزمون براي اهداف تشخيصي و درماني براي تمامي مشاوره ودرمان‌گران كه آن را به خوبي آموزش ديده باشند مجاز است. به علاوه استفاده از آن، بدون اهداف تشخيصي، مخاطره‌اي در پي ندارد.

قیمت محصول:

24,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما